fbpx

Uutisarkisto

2021 (7)

elokuu (1)

toukokuu (2)

huhtikuu (1)

helmikuu (3)

2020 (3)

joulukuu (1)

syyskuu (2)

2019 (17)

joulukuu (1)

marraskuu (1)

lokakuu (2)

syyskuu (1)

elokuu (1)

heinäkuu (3)

kesäkuu (1)

toukokuu (1)

huhtikuu (2)

maaliskuu (1)

helmikuu (2)

tammikuu (1)

2018 (11)

joulukuu (3)

elokuu (1)

kesäkuu (1)

toukokuu (1)

huhtikuu (2)

maaliskuu (1)

helmikuu (2)

2017 (50)

joulukuu (2)

marraskuu (9)

lokakuu (7)

syyskuu (5)

elokuu (2)

heinäkuu (2)

kesäkuu (3)

toukokuu (5)

huhtikuu (4)

maaliskuu (4)

helmikuu (4)

tammikuu (3)

2016 (10)

joulukuu (1)

marraskuu (1)

lokakuu (1)

syyskuu (2)

elokuu (2)

heinäkuu (2)

kesäkuu (1)

Uutisten haku

Econet oikaisee Tampereen päävedenpuhdistamohankkeesta liikkuvia virheellisiä tietoja

Julkisuudessa esiin nousseet ongelmat Tampereen Kaupinojan päävedenpuhdistamon saneerausaikataulussa ovat johtamassa oikeuskäsittelyyn. Urakoitsija Econetin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi haluaa korjata julkisuudessa esitettyjä väitteitä viivästykseen johtaneista syistä.

Taustaa

Tampereen Vesi Liikelaitoksen on ollut tarkoitus muuttaa Kaupinojan vedenpuhdistamo kaupungin päävedenottamoksi Ruskon puhdistamon tilalle. Suunnittelutyön tarjouskilpailun voitti Ramboll Finland Oy ja rakentamisen konsortio, johon kuuluivat Econet Oy:n lisäksi Are Oy ja Alasen Rakennus Oy. Suunnittelu käynnistyi vuonna 2011 ja laitoksen saneeraus alkoi vuonna 2013. Hanketta toteutettiin KVR (kokonaisvastuu-)-urakkana ja sen rakennustyöt valmistuivat toukokuussa 2016.

Nyt, kaksi vuotta myöhemmin, laitoksen kapasiteetti on yhä vain muutamia kymmeniä prosentteja suunnitellusta tuotantokapasiteetista. Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä on todettu, että ”täyden tuotantokapasiteetin saavuttamiseen liittyy riskejä, jotka koskevat mm. prosessiteknisiä ja sopimuksellisia asioita”. Tämä viittaa 962.000 euron maksamattomiin maksueriin, jotka Tampereen Vesi on velkaa Econetille, sekä Econetin esittämään 963.000 euron vahingonkorvaukseen.

Kaupinojan kokonaishankkeen arvo kaikkine laitoksineen on runsaat 30 miljoonaa euroa, ja siitä konsortion urakan osuus noin 20 miljoonaa euroa.

Viivästysten juurisyynä Tampereen Vesi Liikelaitoksen itse tekemä prosessilaitehankinta

Econetin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi haluaa oikaista väitteet, joiden mukaan syynä myöhästymiseen ja käyttöongelmiin olisi ollut urakoitsijan toiminta. Ongelmien taustalla on hänen mukaansa Tampereen Veden toimivan johdon itse tekemä prosessilaitehankinta sekä olematon raportointi siitä liikelaitoksen johtokunnalle.

– Pidämme ongelmien juurisyynä, että Tampereen Vesi tilasi vedenpuhdistuslaitoksen keskeisen teknologian – veden saostus- ja selkeytyslaitteiston – ohi urakan, ilman kilpailutusta ja ilman riittäviä toimivuuskriteerejä. Econet oli toimittanut ennen sopimuksen solmimista vaatimukset selkeytyksestä tulevan veden laadulle, mutta niitä Tampereen Vesi ei noudattanut. Prosessilaitehankinnasta ei ole esitetty kustannuksia valvovalle KVR-urakoitsijalle kirjallista sopimusta, vaikka laitteiston arvo on noin 800 000 euroa, Matti Leppäniemi toteaa.

– Teknisesti laitteisto ei ole saavuttanut urakkasopimuksessa määriteltyjä määrällisiä ja laadullisia toiminta-arvoja. Tampereen Vesi on yrittänyt parantaa laitteiston toimivuutta jo runsaat kaksi vuotta. Kyse ei siis ole asiasta, johon urakoitsija olisi voinut vaikuttaa. Kerroimme tämän jo toukokuussa 2015 Tampereen Vedelle kirjallisesti.

Tilaaja teki runsaasti erillishankintoja ohi KVR-sopimuksen. Erillishankintojen suuri määrä herättää kysymyksen miksi Tampereen Vesi halusi kesken kaiken muuttaa hankkeen KVR-urakaksi, jossa vastuu kokonaisuudesta on urakoitsijalla. Erillishankinnoista olisi pitänyt toimittaa tiedot urakoitsijalle, mutta Econet on saanut tiedot vain automaatiojärjestelmän osalta.

Tampereen Veden väitteet Aamulehdessä (18.5.) virheellisiä ja harhaanjohtavia

Econet pitää valitettavana, että Tampereen Veden vt. toimitusjohtaja Petri Jokela pyrkii siirtämään huomion saostus- ja selkeytyslaitteiston toimimattomuudesta suodatukseen, joka on enää viimeistelevä vaihe veden puhdistamisessa. Jokela kommentoi Aamulehdessä (18.5.), että Kaupinojan vedenpuhdistuslaitos ” on tuottanut helmikuusta lähtien pääsääntöisesti keskeytyksettä vettä vesijohtoverkostoon”. Lehti siteeraa myös kaupungin sisäisen tarkastuksen raporttia, jonka mukaan Tampereen Vesi ”epäilee, että urakoitsijan vastuulla olevan suodatusprosessin kapasiteetti ei ole riittävä, koska se on mitoitettu ja toteutettu väärin”.

– Nämä ovat virheellisiä ja harhaanjohtavia väitteitä. Todellisuudessa Tampereen Vesi ei ole kertaakaan reklamoinut meitä suodatusprosessista. Mitään kirjallista dokumentaatiota ei asiasta ole esitetty tilaajan tai tilaajan edustajan toimesta. Sitä vastoin on lukuisia testiraportteja – sekä Tampereen Veden omia että ulkopuolisten laboratorioiden tekemiä – joissa yksiselitteisesti todetaan, että saostus- ja selkeytyslaitteiston läpi tulevan veden arvot ylittävät moninkertaisesti edellä mainitut raja-arvot, Matti Leppäniemi toteaa.

Sisäisen seurannan ja valvonnan puutteet johtivat vastuuvapauden epäämiseen Tampereen Vedessä

Tampereen kaupunginhallitukselle osoitetussa tilintarkastuskertomuksessa 10.4.2018 tilintarkastaja BDO Audiator Oy kertoo, että Tampereen Veden toimitusjohtaja on raportoinut Kaupinojan hankkeesta ja sen riskeistä liikelaitoksen johtokunnalle hyvin vähän (vuosien 2013-2016 aikana vain kolmessa johtokunnan kokouksessa), ja suosittaa suorasanaisesti merkittävien hankkeiden seurannan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamista. Näiden syiden takia tilintarkastaja ei puoltanut vastuuvapautta Tampereen Veden toimitusjohtajalle ja johtokunnalle.

– Pidän valitettavana, että julkista sektoria edustava tilaaja yrittää vetäytyä vastuusta, raportoi puutteellisesti laitoksen ongelmista ja toimivuudesta sekä vierittää syytä viivästymisestä muiden osallisten niskoille. Pidän myös epäeettisenä sitä, että Tampereen Vesi koettaa pitkittää urakkaa keinotekoisesti, vaikka kaikki tilatut työt on tehty kaksi vuotta sitten, Matti Leppäniemi sanoo.

 

Lisätietoja:

Matti Leppäniemi, Econet Group Oy, puh. 040 553 3001, matti.leppaniemi(at)econetgroup.fi

 

Tampereen Vesi Liikelaitoksen Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen vaiheet pääpiirteittäin

2011 Päätös laitoksen muuttamisesta päävedenpuhdistuslaitokseksi.

2012 Ramboll Finland Oy toteuttaa laitoksen suunnittelutyön.

2013 Rakentaminen alkaa. Hanke muutetaan KVR-urakaksi.

2014 Laitteistoasennukset ja rakennustyöt jatkuvat.

2015 Econet havaitsee, että saostus- ja selkeytyslaitteisto ei puhdista vettä kunnolla. Heikko kapasiteetti käy ilmi. Econet informoi tilaajaa kirjeitse, että valitulla laitteistolla vedenpuhdistuslaitos ei tule toimimaan.

2016 Tilaaja haluaa ajaa laitosta, vaikka vedenpuhdistus ei toimi riittävästi. Econet informoi tilaajaa kirjeitse, että vastuu ajamisesta jää siinä tapauksessa tilaajalle.

2017 Tilaaja toteuttaa merkittäviä muutostöitä ja vaihtaa laitteita saadakseen laitoksen toimimaan, mutta ilman menestystä. Tilaajan ja konsortion välillä toteutetaan sovittelumenettely, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Tilaaja silti perääntyy sovittelusta marraskuussa 2017.

2018 Tampereen Veden toimitusjohtaja irtisanoutuu 31.1.2018, ja johtokunnalle sekä toimitusjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta tilikaudesta 2017. Tilintarkastaja BDO Audiator Oy kertoo tilintarkastuspöytäkirjassa, että hankkeesta ja sen riskeistä on raportoitu liikelaitoksen johtokunnalle hyvin vähän (vuosien 2013-2016 aikana vain kolmessa kokouksessa), ja suosittaa suorasanaisesti merkittävien hankkeiden seurannan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamista.

Tampereen Vesi vaatii urakoitsija Econetia luopumaan saatavistaan (maksamattomia maksueriä 962.000 euroa) sekä vahingonkorvausvaateestaan (963.000 euroa).

 

Lisätietoja medialle:

Econet Group on vesi- ja ympäristötekniikan palveluyritys, jolla on Suomen mittavin kokemus vesirakentamisen suunnittelusta ja urakoinnista sekä vesilaitosten laitetuotannosta.

Konserniin kuuluvat Econet Oy, Dewaco Oy ja Oy Slamex Ab. Helsinkiläisen Econetin tehtävänä on suunnitella ja tarjota ratkaisuja puhtaan veden sekä ympäristön puolesta maailmanlaajuisesti. Laitilassa sijaitseva Dewaco on puolestaan erikoistunut lietteen tiivistykseen, kuivaamiseen ja poistoon. Lahtelainen Slamex suunnittelee ja valmistaa laitteita veden- ja jäteveden käsittelyyn. Konsernin liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa ja se työllistää 62 henkilöä Suomessa ja vientimaissa.

Kehitä vesiosaamisesi uudelle tasolle digitaalisen AQ-asiakaslehtemme avulla. AQ-asiakaslehti ilmestyy 2 kertaa vuodessa.

Yhteydenottolomake

Yhteystiedot

ECONET OY
Malminkaari 5B
00700 Helsinki
Puhelin: 09 8366 250
S-posti:
Y-tunnus: 2438595-3

 

DEWACO OY
Raviraitti 3
23800 Laitila
Puhelin: 02 461 800
S-posti:
Y-tunnus: 2221862-5

Tervetuloa Econet Group Ltd kotisivulle. Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen, sinulle hyödyllisen sisällön tarjoamiseen ja mainosten esittämiseen. Lue lisää kohdasta evästeet.