Tuotteet

Biokaasulaitokset ja biokaasun hyötykäyttö

Kaatopaikkakaasu

Kaatopaikan biohajoavajäte tuottaa metaania ja hiilidioksidia. Kaasu vahingoittaa ilmakehää ja on siksi säännösten mukaan kerättävä talteen.

Samalla vähennetään tehokkaasti hajuhaittoja. Kaatopaikkakaasun käsittelylaitokseen kuuluu kaasun mittaus- ja analysointi, kondenssiveden poisto ja vähintään soihtupoltin kaasun hävittämiseksi. Kaasun sisältämä energia voidaan myös hyötykäyttää monin eri tavoin.

 

Biokaasun esikäsittely

Esikäsittelyssä kaasusta erotetaan kosteutta ja siitä suodatetaan suuremmat epäpuhtaudet. Normaalisti myös erilaiset kaasun analysointi- ja mittausmenetelmät sisältyvät toimitukseen.

 

Biokaasun hyödyntäminen lämpönä ja sähkönä

Biokaasun sisältämä metaani voidaan polttaa tarkoituksen mukaisella polttimella ja näin tuottaa joko kuumaa vettä tai höyryä. Kaasun sisältämä energia saadaan näin hyötykäytettyä noin 90 %:sti. Käyttämällä biokaasua kaasumoottorin polttoaineena saadaan moottoriin kytketystä generaattorista hyödynnettyä sähkönä jopa 35 % kaasun energiasisällöstä. Lisäksi moottorin jäähdytysveden ja pakokaasujen lämpö talteen ottamalla voidaan lisäksi hyödyntää n. 50 % kaasun sisältämästä energiasta lämpönä eli yhteensä noin 85 %.

Toimitamme avaimet käteen toimituksina sekä biokaasukattilalaitoksia että kaasumoottorilaitoksia.

 

Lietteenkäsittelylaitokset

Jätevedenkäsittelyssä syntyy puhdistamolietettä, joka tiivistetään ja kuivataan mekaanisesti tai termisesti. Joissain tapauksissa liete tiivistyksen jälkeen mädätetään. Mädätysprosessissa lietteen määrä vähenee ja kuivausominaisuudet paranevat. Mädätyksessä syntyy biokaasua, joka sisältää 60-67% metaania ja loppu on hiilidioksidia.

 

Jätä yhteydenottopyyntö