Tuotteet

Kunnalliset jätevedenpuhdistamot

Toteutamme kunnallisten jätevedenpuhdistamojen uudisrakennus-, laajennus- ja saneeraushankkeita sekä pääurakkana kokonaistoimituksin että osaurakoina esimerkiksi koneistojen ja putkistojen osalta. Urakat ovat esisuunniteluja tai yrityksemme kokonaan suunnittelemia ja toteuttamia kvr-toteutuksia. Jätevedenpuhdistamohankkeiden koko vaihtelee pienten taajamien puhdistamoista aina Suomen suurimpiin kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin.

Viime vuosina olemme toteuttaneet jätevedenpuhdistamojen uudiskohteita ja saneeraustöitä mm. Turussa, Porissa, Kouvolassa, Lohjalla, Porvoossa, Mikkelissä, Tampereella, Hyvinkäällä ja Hangossa. Parhaillaan työn alla ovat mm. jätevedenpuhdistamon laajentamiseen liittyvä koneistourakka Helsingin Viikinmäen puhdistamolla ja Euran keskuspuhdistamon tehostamis- ja laajennustyöt.

 

Teollisuuden jätevedenpuhdistamot

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet teollisuuden jätevedenkäsittelyprojekteja lukuisissa sellu- ja paperitehtaiden jätevedenpuhdistuslaitoksissa ympäri maailman, esimerkkejä kotimaasta  Metsä-Botnia,Joutseno, Stora Enso,Anjalankoski ja Veitsiluoto, UPM Kaipola ja ulkomailta Hyltebruk Ruotsissa, Shangshu Kiinassa, Mondi Kraft Etelä-Afrikassa, Orion Mill Uruguayssa, Veracel Brasiliassa.

 

Kaatopaikkojen suotovesien käsittely

Suotovesillä tarkoitetaan lähinnä kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelyalueiden jätteen kanssa kosketuksissa olleita, likaantuneita sekä hankalasti käsiteltäviä vesiä.

Toteutamme erilaisia haitallisten suotovesien käsittelyratkaisuja, joista merkittävin hanke viime vuosina on ollut Espoon Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen suotovesien kierrätysvesijärjestelmä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut–kuntayhtymän (HSY) tilaamana toteutimme sekä kierrätysvesilaitoksen prosessiurakan että kierrätysveden säätö- ja kierrätysjärjestelmän kokonaisurakan käytöstä poistetulle kaatopaikka-alueelle.

Jätä yhteydenottopyyntö