Suursuon jätevedenpuhdistamo, Hanko

Slamex reference hanko

Asiakas: Econet Engineering Oy / Hangon kaupunki

Huhtikuussa 2008 Slamex toimitti jätevedenpuhdistuslaitteistot Econet Engineering Oy:n toteuttamaan Hangon kaupungin Suursuon jätevedenpuhdistamoon. Slamexin edustajat antoivat asiakkaalle koulutusta laitteistojen käytössä sekä olivat apuna laitoksen käyttöönottovaiheessa alkuvuodesta 2009.

Suursuon puhdistamolla käsitellään pääasiassa Hangon kantakaupungin alueella muodostuvia jätevesiä. Käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkessa Hankoniemen eteläpuolen merialueelle noin 1,5 kilometrin etäisyydelle rannasta. Samassa purkuputkessa johdetaan myös Hangon Puhdistamo Oy:n käsitellyt teollisuusjätevedet.

Jäteveden puhdistukseen käytettävien laitteiden on oltava toiminnaltaan erittäin luotettavia, sillä puhdistetun jäteveden laatua säätelevät hyvin tarkat ympäristönormit. Suursuon puhdistamon laitteiden laatu ja toimintavarmuus olivat asiakkaalle erityisen tärkeitä myös siksi, että puhdistamon jätevesien purkupaikka sijaitsee Natura 2000 -verkostoon kuuluvan merensuojelualueen länsireunalla.

Slamexin projektiin toimittamia laitteita

Jätä yhteydenottopyyntö