Lietteen tiivistys ja kuivaus

Lietteen käsittely on tärkeä osa vesi- ja jätevesilaitosten prosesseja, koska puutteellinen lietteenkäsittely voi johtaa vakaviin ympäristöongelmiin. Nestemäisen lietteen tiivistys kiinteäksi lietekakuksi on helppoa DEWA suotonauhatiivistimillä ja -puristimilla. Prosessissa märän lietteen tilavuus pienenee merkittävästi, mikä merkitsee suuria säästöjä lietteen kuljetus- ja hävittämiskustannuksissa.

dewaco products

Video

Jätä yhteydenottopyyntö